BALDERSBORGEN

Om afdelingen

Ledere: 
Udlån af hytten:
Jens Munk
61301654
Vedligehold:
Jens Kristiansen
21 69 00 21
Pasning af får:
Jørgen Skorstensgaard
20 13 15 53
Baldersborgen
Baldersborgen

BALDERSBORGEN

Brug af Baldersborgen

Al benyttelse af Baldersborgen skal registreres i hjemmesidens kalender. Ved hver registrering skal der være angivet en ansvarlig kontaktperson, samt et mobiltelefonnummer, hvor personen kan kontaktes under arrangementet.
Reservation af Baldersborgen kan KUN ske i den elektroniske kalender. 

Udlån til private registreres af Jens Munk: hytteudlaan [at] balder-hedehusene [dot] dk .

Grenlederne er ansvarlige for registrering af egne spejderaktiviteter i kalenderen.

Lån af Baldersborgen

Spejdergrupper og andre foreninger hjemhørende i Høje Tåstrup Kommune kan låne hytten under de her angivne betingelser.
Personer med direkte tilknytning til gruppen kan ligeledes låne hytten til private arrangementer. I månederne april, maj, august og september kan private kun låne hytten i lige uger. 

Jens Munk skal kontaktes for aftale og registrering i kalender. Mail kan sendes til hytteudlaan [at] balder-hedehusene [dot] dk.

Ved udlån skal der være en ansvarlig kontaktperson, som står inde for at udlånet sker i overensstemmelse med den låneaftele, der af vist her på siden.
Misligholdelse af aftalen vil betyde afvisning ved senere anmodning om lån.

Støttebidrag

Skulle man, efter lån af hytten, være interesseret i at give økonomisk støtte til gruppens arbejde med børn og unge mennesker kan dette ske via nedenstående link.
Støttebidrag

Overnatning i Borgen

Der må højst overnatte 45 personer i Baldersborgen af hensyn til brandsikkerhed. Senest 14 dage før overnatningen skal brandmyndighederne have besked i form af udfyldt ansøgning om midlertidig overnatning, som findes her. Dette er lånerens eget ansvar.  

Parkering

På hverdage i almindelig arbejdstid, må der ikke parkeres på vejen. Lastbiler og arbejdskøretøjer benytter vejen og kan ikke komme forbi parkerede biler.

Fårehold

I sommermånederne afgræsses dele af Baldersborgens udenomsarealer af får.
Dette gør vi for at holde græsset nede og for at reducere problemet med vækst af bjørneklo på arealerne.

Skulle fårene slippe ud, mangle vand eller lignende skal der hurtigst muligt tages kontakt til Jørgen Skorstensgaard. 

Opdateret den 1. maj 2018 af Jens Kristiansen