Nyheder

Ny bestyrelse

Det var med stor glæde, at vi på Grupperådsmødet den 6. marts 2018, kunne sige velkommen til ikke mindre en syv nye medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen består nu af:

Forældrerepræsentanterne Helle Hansen, Rikke Cornelius Meldgaard, Stine Gravesen, Mick Walter, Jørgen Skorstensgård, Bettina Lodsborg (kasserer) og Jens K. Munk (formand).

Lederrepræsentanterne Jens Zoega, Louise Riisager og Jens Kristiansen (Gruppeleder).

Ungdomsrepræsentanterne Magnus Kristiansen og Tanja Hedegaard.

Vi siger de nye medlemmer et STORT VELKOMMEN med håbet om et RIGTIGT godt fremtidigt samarbejde.

Med venlig spejderhilsen
Gruppeleder Jens Kristiansen